Zoeken

De Zinzoeker

"The art of writing is the art of discovering what you believe" -Gustave Flaubert-

••••••••••••••• zal ik durvenzal ik stappenzal ik springenuit de bandvan moetenalleen maar mogenzou ik kunnendenken dat ik het kan zou ik zweven danzou ik roependurven schreeuwenvoor mijn partzeven zeeën bevarenleven vanuit mijn hart kan ik vrijen met het levenzoals een... Continue Reading →

•••••••••••••••••••••••••als wol mijn gedachtendraden maken ingewikkelde knopenin mijn maagals de avond valt valt dan de dag om? sluimer zachtwacht op mijals ik vergeet de dag te ontknopenik ontrafel het leven nog steedsgeen weetvan hoe het patroon te bewandelende randenvan mijn... Continue Reading →

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••wat dat toch ismet dat hoofd van mijdie zinnenover beminnenen zakendie je zelfs het papierniet durft toe te vertrouwen gedachtenover in een hokje zittenin een vakje tussen lijnendie uitgewist willen wordengum al in mijn handmaar de normschreeuwt te hardmoord en... Continue Reading →

ZIN

dat wat hij zachtsprak in de nachtterwijl de maanaan wasde wolken haarverstoptenwas niets meer danlouter gezwetsze dacht alzinloosheid in zijnzinnen te horenmaar in zinloosheidis er nog ruimte omte  vragen wat de zindan ishet nutals er dan geen antwoord isdan maar... Continue Reading →

HART

•••••••••••••••• de deur is van loodte zwaarik stond er tegenaandacht als ik zou kunnendan opende ik nieuwe deurenlichterzou het wordende gedachte maakte plaatsde wil kwam om de bochtze zeidat als ik wou, dat ik mocht ik duwdeduwdeduwde zo harddatik schreeuwdeik... Continue Reading →

Duizend vlinders

••••••••••••••••••••••••••sluit mijn ogenom maar bij dat gevoeldat ik niet kan vangenom maar te grijpenwat aan mij voorbij gaatals wolkenvluchtig kon ik vliegendan zou ik wonen op wolkenals de aarde te zwaar wordt sluit mijn hartom niet te voelendat ongrijpbarehet is... Continue Reading →

REN

oude gympies op het asfaltmijn blik is ver vooruitde horizon mijn eindpuntmijn hart klopt luid ik wil vrij zijnlicht lucht ademlaat me losin niemandslandschud de ballast van mijn schoudersik hoef niemands hand in de mijne laat me loslaat me ademlaat... Continue Reading →

SPIJT

je bent gebroken gehavend achtergelaten het spijt me je wonden gelikt je hebt mijn tranen gedroogd maar het spijt me het spijt me  van alle alle zeer in je hart  dat ik je hoofd heb verward dat ik mijn hart... Continue Reading →

houd me vastlaat me nu niet vallenik weet niet wat me overkomtwil je van me blijven houdenal snap ik niet waar dathouden vanvandaan komt ik ben de weg al een tijdje kwijtenzoek iemand de me wil wijzendie blijftniet bij me... Continue Reading →

WordPress.com.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: