in de leegte

grijp ik vast aan het leven

voor even

ik probeer

te vluchten

weg uit het dal

maar ik val

ik wil verdwijnen

uit mijn hoofd

weg de gedachten

aan de dood

ik verzuip in woorden

van andermans geluk

ik wil verdwijnen

maak het stil

stil

maak het stil

stil

geen woorden

geen zinnen

geen zoektochten meer

ik wil weg uit lawaai

weg uit gekrijs

ik wil weg uit mij

in de leegte

tijdloze leegte

stil 

©wendyvanschaik2020